It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

 

 

ALNOK

 

 

 

Køb Alnok® her >

Køb Alnok® her >

Køb Alnok® her >

Køb Alnok® her >

Hvad er Alnok®?

Alnok® er et anti-allergisk lægemiddel, der indeholder antihistaminet cetirizin.
Det anvendes til behandling af øjne- og næse symptomer ved allergisk snue og høfeber samt symptomer ved nældefeber. Virkningen begynder indenfor ½-1 time og varer ca. 24 timer.


Hvis du lider af høfeber, allergisk snue eller helårssnue kan den anbefalede dosis af Alnok® forbedre din livskvalitet.

Alnok® er det mest solgte håndkøbslægemiddel til allergi i Danmark. 

Alnok® til hele familien

  • Alnok® filmovertrukne tabletter
    Kan anvendes af voksne og børn over 6 år.
     
  • Alnok® oral opløsning
    Kan anvendes af voksne og børn fra 2 år.

Vær opmærksom på: skal du have taget en priktest hos din læge, bør du ikke tage Alnok® senere end tre dage før, da det kan påvirke resultatet.

Alnok

Få svar på nogle af dine spørgsmål om hvordan du anvender Alnok®?

Hvordan bruger jeg Alnok®?

Alnok® filmovertrukne tabletter indtages oralt gerne suppleret med et glas vand. 


Alnok® oralopløsning indtages direkte og dosseres ved hjælp af en måleske.

Hvor mange Alnok® må jeg tage?

Følg altid instruktionerne i indlægssedlerne.

Film overtrukne tabletter 
Voksne og unge over 12 år: 1 tablet (10 mg) 1 gang daglig.
Børn 6-12 år: ½ tablet 5 mg, 2 gange daglig. Tabletten skal synkes sammen med et glas væske. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

Oral opløsning
Voksne og unge over 12 år: 10 mg én gang daglig svarende til 10 ml opløsning (2 fulde måleskeer). 
Brug til børn mellem 2 til 6 år: 2,5 mg svarende til 2,5 ml oral opløsning (½ måleske) to gange daglig.
Brug til børn mellem 6 til 12 år: 5 mg svarende til 5 ml (1 fuld måleske) to gange daglig . 

Hvordan virker Alnok®?

Alnok® indeholder antihistaminet cetirizin, hvilket bidrager til lindring af næse- og øjensymptomer af sæsonbetinget og helårs allergisk rhinitis .

Hvor hurtigt virker Alnok®?

Alnok® virker indenfor ½-1 time.

Hvor længe virker Alnok®?

Alnok® virker i ca. 24 timer.

Må jeg bruge Alnok®? under graviditet og amning?

Spørg egen læge til råds om din specifikke situation. 

Hvilke bivirkninger har Alnok®?

Alnok® bivirkninger: Træthed, mundtørhed, kvalme, diarré, svimmelhed, hovedpine, søvnighed, halsbetændelse, hævelse og irritation i næsen.

Må børn bruge Alnok®?

Ja. Alnok® filmovertrukne tabletter kan anvendes af børn over 6 år og Alnok® oral opløsning kan anvendes af børn fra 2 år.

Hvor køber man Alnok®?

Alnok® tabletter og oral opløsning kan købes på apoteket og i flere dagligvarebutikker uden recept.

Hvad koster Alnok®?

Alnok® har Ikke fast pris. Spørg efter den dagsaktuelle pris på apoteket eller hos andre forhandlere.

 

Produktinformation
Alnok® 10 mg tabletter og 1mg/ml oral opløsning


Alnok® er et lægemiddel mod allergi, der indholder det aktive stof cetirizinindihydrochlorid.
Alnok® filmovertrukne tabletter kan anvendes af voksne og børn over 6 år.
Alnok® oral opløsning kan anvendes af voksne og børn over 2 år.


Anvendelsesområde: Til voksne og børn over 6 år: Til behandling af øjen- og næse symptomer ved allergisk snue og høfeber samt symptomer ved nældefeber.


Dosering: Tabletter: Voksne og unge over 12 år: 1 tablet (10 mg) 1 gang daglig. Børn 6-12 år: ½ tablet 5 mg, 2 gange daglig. Bør ikke anvendes til børn under 6 år. Tabletten skal synkes sammen med et glas væske. Tabletten kan deles i to lige store doser. Oral opløsning:Voksne og unge over 12 år: 10 mg én gang daglig svarende til 10 ml opløsning (2 fulde måleskeer). Brug til børn mellem 2 til 6 år: 2,5 mg svarende til 2,5 ml oral opløsning (½ måleske) to gange daglig. Brug til børn mellem 6 til 12 år: 5 mg svarende til 5 ml (1 fuld måleske) to gange daglig. Nedsat nyrefunktion: Hos patienter med nedsat nyrefunktion anbefales 5 mg én gang daglig. Hvis du lider af alvorlig nyresygdom, kontakt lægen som kan justere din dosis derefter. Hvis dit barn lider af nyresygdom, kontakt lægen som kan justere dosis efter dit barns behov. Hvis virkningen af Alnok® er for stærk eller svag, kontakt lægen.


Kontraindikationer: Patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion med kreatinin clearance under 10 ml/min bør ikke anvende Alnok®. Anvend ikke Alnok® ved overfølsomhed over for cetirizindihydrochlorid, over for hydroxyzin eller piperazinderivater, eller et af de øvrige indholdstoffer. Hvis du skal have foretaget en allergitest, så spørg din læge adskillige dage før testen, om du skal ophøre med at tage Alnok®. Denne medicin kan påvirke resultaterne af allergitesten. Det tilrådes at undgå at drikke al-kohol sammen med Alnok®. Hvis du stopper med at tage Alnok® kan intens kløe og/eller nældefeber i sjældne tilfælde vende tilbage.


Særlige advarsler: Alnok® bør anvendes med forsigtighed ved nedsat nyrefunktion, epilepsi, eller ved risiko for krampeanfald. Spørg lægen til råds, hvis du har vandladningsproblemer. Alnok® tabletter: Indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Alnok® oral opløsning: Bør ikke anvendes til børn under 2 år. Indeholder sorbitol. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, eller hvis du har en arvelig fructoseintolerans. Methylparahydroxybenzoat (E218), og propylparahydroxybenzoat (E216), kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen)


Graviditet og amning: Spørg din læge til råds.


Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Efter du har taget Alnok®, skal du nøje bemærke, hvordan du reagerer på medicinen, hvis du ønsker at køre, udføre risikobetonede aktiviteter eller betjene maskiner. Du må ikke overskride den anbefalede daglige dosis.


Bivirkninger: Træthed, mundtørhed, kvalme, diarré, svimmelhed, hovedpine, søvnighed, halsbetændelse, hævelse og irritation i næsen.


Udlevering: Alnok® tabletter og oral opløsning kan købes på apoteket uden recept.

Pakninger: Tabletter: 10 stk., 30 stk., 60 stk., 100 stk. og 120 stk. Oral Opløsning:150 ml.

Priser: Ikke fast pris. Spørg efter den dagsaktuelle pris på apoteket.

Læs vejledningen i pakningen grundigt inden brug.

Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresuméer dateret 17. november 2023 (Alnok® tabletter) og 4. maj 2022 (Alnok® oral opløsning)

Fuldt produktresumé kan rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver:Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, tlf.: 63 95 10 00, www.sandoz.dk

NR2312195290