It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

 

 

MOMMOX

 

 

 

Køb Mommox her>

Køb Mommox her>

Køb Mommox her>

Hvad er Mommox®

  • Næsespray til allergiske symptomer i næsen
  • Dobbelt virkning: anti-allergisk og anti-inflammatorisk
  • Kun 1 daglig dosis
  • Døgndækning

Mommox® er en næsespray mod allergi, som indeholder mometasonfuroat - et aktivt stof, der virker lokalt i næsen og kan afhjælpe betændelses-tilstande forårsaget af allergi

Den mindsker hævelse og irritation i næsen og lindrer derved nysen, kløen og tilstoppet (tæt)  næse eller løbenæse, der skyldes høfeber.

Høfeber, også kaldet sæsonbetinget allergi, er en allergisk reaktion, som ses på særlige tidspunkter på året. Reaktionen udløse, når man indånder pollen fra træer, græsser, ukrudt samt sporer fra skimmel og svampe. Læs mere om allergi, høfeber og få gode råd her.

Mommox® lindrer symptomerne inden for 12 timer når du starter med at anvende næsesprayen og har fuld virkning inden for 48 timer. Hvis du lider voldsomt af høfeber, kan vdet være nødvendigt at begynde behandlingen nogle dage før pollensæsonen starter. 
Du kan også anvende Mommox® sammen med supplerende antihistamin behandling til f.eks. øjensymptomer.
Her kan du læse mere om antihistaminerne Alnok®og Desloratadine Sandoz®

Sådan anvendes Mommox® korrekt

Den anbefalede dosis er 2 pust i hvert næsebor én gang dagligt.
Når symptomerne forbedres, kan dosis nedsættes til 1 pust i hvert næsebor én gang daglig.

Produktinformation

Anvendelse*: Til behandling af symptomer på høfeber (også kaldet sæsonbetinget allergisk rhinitis) hos voksne, efter at sæsonbetinget allergisk rhinitis først er blevet diagnosticeret hos lægen.

Dosering og indgivelsesmåde*:Voksne: den anbefalede dosis er 2 pust i hvert næsebor én gang dagligt. Når symptomerne forbedres, kan dosis nedsættes til 1 pust i hvert næsebor én gang daglig. Hvis symptomerne forværres, øg da dosis til 2 pust i hvert næsebor én gang dagligt. Ved voldsom høfeber, kan det være nødvendigt at begynde behandlingen nogle dage før pollensæsonen starter. Har du ingen eller en utilstrækkelig forbedring af dine symptomer inden højst 14 dage skal du kontakte lægen. Mommox® må ikke anvendes i mere end 3 måneder uden at lægen kontaktes. Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Til anvendelse i næsen: Før sprayen anvendes føres gang, rystes beholderen godt og der trykkes 10 gange på pumpen (indtil der ses en fin og ensartet tåge). Hvis pumpen ikke har været brugt de seneste 14 dage eller længere, skal pumpen reaktiveres ved at trykke 2 gange på pumpen inden brug, til der ses en fin og ensartet tåge. Beholderen skal rystes godt før hver anvendelse. Beholderen skal smides væk efter de på pakningen anførte antal doser eller senest 2 måneder efter første anvendelse.

Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for momentasonfuroat eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Må ikke anvendes ved ubehandlet næseinfektion, som involverer næseslimhinden, såsom herpes simplex, eller ved nylig næseoperation eller skade på næsen, før næsen er helet .

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedr. brugen*: Før du tager Mommox®: kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis du har eller har haft tuberkulose, hvis du har en anden infektion, hvis du tager andre lægemidler med kortikosteroider enten gennem munden eller ved injektion eller hvis du har cystisk fibrose. Når du bruger Mommox® skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet hvis dit immunsystem ikke fungerer, som det skal (hvis du har svært ved at bekæmpe infektioner), hvis du har en infektion i næsen eller halsen, hvis du bruger lægemidlet i flere måneder eller mere, hvis du har vedvarende irritation i næsen eller halsen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. Hvis dine øjne klør eller er irriterede, vil lægen eventuelt anbefale dig at bruge andre behandlinger sammen med Mommox®. Mommox® indeholder benzalkoniumchlorid som kan medføre irritation eller hævelse i næsen, især under langvarig anvendelse.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion*:  Nogle lægemidler kan øge virkningen af Mommox®, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for HIV-medicin, herunder ritonavir og cobicistat). Hvis du tager anden medicin mod allergi med kortikosteroider, enten gennem munden eller ved injektion, kan lægen råde dig til at holde op med at tage den, når du starter på Mommox®.

Graviditet og amning*: Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Mommox®.

Bivirkninger*: Almindelige: Hovedpine, nysen, næseblod, ømhed i næsen, sår i næsen, luftvejsinfektion. Akutte overfølsomhedsreaktioner (allergiske) kan opstå efter brug af Mommox®. Du skal stoppe med at tage Mommox® og søge omgående lægehjælp hvis du får symptomer som, hævelse af ansigtet, tungen eller svælget, synkebesvær, nældefeber, hvæsende vejrtrækning eller problemer med at trække vejret.

Udlevering: Kan købes i håndkøb på apoteket. Bør kun udleveres til personer over 18 år.

Pakninger: Mommox®/mometason 50 microgram/dosis, 60 doser.

Pris:  Spørg efter den dagsaktuelle pris på apoteket eller se den på www.medicinpriser.dk. 

Læs indlægssedlen i pakningen grundigt før brug. 

De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé dateret den 25. juni 2018.
Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres hos: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00