It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

 

 

GANGIDEN®

OG

GANGIDEN® NEUTRAL

 

 

 

Køb Gangiden® her >

Køb Gangiden® her >

Køb Gangiden® her >

Hvad er Gangiden® og Gangiden® Neutral®?

Gangiden®/Gangiden® Neutral er et afføringsmiddel (laksativ) mod forstoppelse, som indeholder Macrogol 3350 – et aktivt stof, som blødgør afføringen og gør det lettere at tømme tarmen, så forstoppelsen lindres. Derudover indeholder hvert brev elektrolytter, der er med til at opretholde kroppens normale niveau af natrium, kalium og vand, mens du behandles for forstoppelsen.

Efter ordination fra lægen kan det også anvendes til behandling af ophobning af hård afføring i tarmen, hvilket kan opstå efter langvarig forstoppelse (dette kaldes for fækalom).

Forskellen på Gangiden® og Gangiden® Neutral er smagen.
Gangiden® har appelsinsmag. Gangiden® Neutral har en neutral smag.

Gangiden med glas + Gandiden Neutral

Få svar på nogle af dine spørgsmål om hvordan du anvender Gangiden®

Hvordan bruger man Gangiden®?

Gangiden mod forstoppelse: Tag 1 brev, Åben brevet og hæld indholdet i et glas. Tilsæt ca. 125 ml (1,25 dl) svarende til ca. et halvt glas vand. Rør godt rundt, indtil alt pulveret er opløst, og opløsningen er klar eller lettere uklar. Herefter drikkes blandingen . 

Gangiden mod fækalom: Før du starter behandlingen af fækalom, skal du have lægen til at bekræfte, at du lider af denne tilstand. Den daglige dosis er 8 breve om dagen, der alle bør indtages i løbet af en periode på 6 timer. Hvis du er i behandling for fækalom, kan du opløse indholdet af alle otte breve i en liter vand og drikke det løbende .
 

Hvor meget Gangiden®? må man tage?

Følg altid indlægssedlen.


Ved forstoppelse: Tag 1 brev 1-3 gange dagligt, afhængigt af sværhedsgraden af forstoppelse. Behandlingen varer som regel cirka 2 uger .

Ved fækalom: Før du starter behandlingen af fækalom, skal du have lægen til at bekræfte, at du lider af denne tilstand. Den daglige dosis er 8 breve om dagen, der alle bør indtages i løbet af en periode på 6 timer. Behandlingen af hård afføring i tarmen bør normalt ikke vare mere end 3 dage . 
 

Hvordan virker Gangiden®?

Gangiden® og Gangiden® Neutral indeholder Macrogol 3350, som virker ved at binde vand i tarmens indhold og blødgøre det. Derved svulmer det op, og kan bedre stimulere tarmens bevægelser, så indholdet lettere skubbes frem i tarmen, og det bliver nemmere at komme af med. 

Hvor hurtigt virker Gangiden®?

Gangiden® virker 12-24 timer efter indtagelse af produktet, hvor den afførende effekt vil indtræde.

Må man bruge Gangiden® under graviditet og amning?

Gangiden®, Gangiden® Neutral kan anvendes under graviditeten og hos kvinder, der ammer. Spørg altid lægen til råds om din specifikke situation. 

Må børn bruge Gangiden®?

Gangiden® må ikke benyttes af børn under 12 år. 

Hvilke bivirkninger har Gangiden®?

De hyppigste bivirkninger: mavesmerter, diarré, opkastning, kvalme, fordøjelsesbesvær, udspiling af maven, maverumlen, luft i tarmene og ømhed i endetarmsåbningen.  

Kontakt straks lægen og stop med at anvende Gangiden®, Gangiden® Neutral ved symptomer, der tyder på forstyrrelser i elektrolyt- eller væskebalancen (fx væskeophobning, åndenød, tiltagende træthed, dehydrering, hjertesvigt). 
 

Er Gangiden® receptpligtigt?

Nej. Gangiden® er håndkøbsmedicin der kan købes uden recept på apoteker og i flere dagligvareforretninger.

Hvordan skal man opbevare Gangiden®?

Gangiden® bør opbevares i den originale æske og utilgængeligt for børn. 

Hvad koster Gangiden®?

Gangiden®, har ikke fast pris. Spørg efter den dagsaktuelle pris på apoteket eller hos andre forhandlere.

Produktinformation

Gangiden®, Gangiden Neutral® pulver til oral opløsning
 

Anvendelse: Til behandling af kronisk forstoppelse og ophobning af hård afføring i tarmen, hvilket kan opstå efter langvarig forstoppelse (dette kaldes for fækalom), hos voksne, unge og ældre.
Gangiden®, Gangiden Neutral® indeholder flg. aktive stoffer: Macrogol 3350, natriumchlorid, natriumhydrogencarbonat og kaliumchlorid.
 

Dosering og indgivelsesmåde: Kronisk forstoppelse: Behandling med Gangiden®, Gangiden Neutral® må normalt ikke overstige 2 uger, men kan om nødvendigt gentages. Voksne, unge og ældre: 1-3 breve daglig fordelt på flere doser afhængigt af individuel respons. Børn under 12 år: Gangiden®, Gangiden Neutral® bør ikke anvendes til børn under 12 år. Fækalom: Behandling overstiger normalt ikke 3 dage. Voksne, unge og ældre: Daglig dosis er 8 breve, der alle bør indtages i løbet af 6 timer. Børn under 12 år: Brug er frarådet. Nedsat hjertefunktion: Ved behandling af fækalom bør der ikke tages mere end 2 breve i timen. Nedsat nyrefunktion: Det er ikke nødvendigt at justere dosis ved behandling af forstoppelse eller fækalom. Indgivelse: Brevets indhold opløses i 125 ml vand og drikkes. I forbindelse med brug mod fækalom kan der opløses 8 breve i 1 liter vand.
 

Kontraindikationer: Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for de aktive indholdsstoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne, ved hul i tarmvæggen, hvis tarmen er blokeret, ved tarmslyng samt ved svære inflammatoriske tarmsygdomme, såsom Chrohns sygdom og colitis ulcerosa og toksisk megacolon.


Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Gangiden®, Gangiden Neutral® pulver opløst i væske erstatter ikke sædvanligt væskeindtag, og et passende væskeindtag bør opretholdes. Diagnosen fækalom skal bekræftes af en læge inden behandling. Det er muligt, at optagelsen af andre lægemidler kan blive midlertidigt reduceret i forbindelse med brug af Gangiden®, Gangiden Neutral®. Personer med synkebesvær, skal konsultere en læge inden behandlingen. Kontakt straks lægen ved pludselige mavesmerter, rektal blødning eller andre symptomer på iskæmisk colitis. Der skal tages hensyn til at Gangiden®, Gangiden Neutral® indeholder kalium og natrium. Tal med din læge eller apotek, hvis du skal tage 3 eller flere breve dagligt i længere tid, især hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lavt salt (natrium) indhold.
Citron- og limearomastofferne i Gangiden® indeholder 0,8 mg sorbitol (E420) pr. brev.


Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Der bør ikke tages andre lægemidler gennem munden, i en time før og en time efter indtagelse af Gangiden®, Gangiden Neutral® da samtidig brug af Gangiden®, Gangiden Neutral® kan nedsætte virkningen af visse former for medicin som f.eks. midler mod epilepsi. Personer med synkebesvær skal konsultere en læge inden start behandlingen.


Graviditet og amning: Gangiden®, Gangiden Neutral® kan anvendes under graviditeten og hos kvinder, der ammer.


Bivirkninger: Kontakt straks lægen og stop med at anvende Gangiden®, Gangiden Neutral® hvis du får tegn på allergi, ved symptomer, der tyder på forstyrrelser i elektrolyt- eller væskebalancen (fx væskeophobning, åndenød, svækkelse, tiltagende træthed, dehydrering, hjertesvigt). Gener i mave-tarmkanalen er de hyppigste bivirkninger: mavesmerter, diarré, opkastning, kvalme, fordøjelsesbesvær, udspiling af maven, maverumlen, luft i tarmene og ømhed i endetarmsåbningen. Mild diarré går sædvanligvis over efter nedsættelse af dosis.


Andre bivirkninger er: Allergiske reaktioner inklusiv anafylaktisk reaktion, vejrtrækningsbesvær og hudreaktioner såsom hævelser, nældefeber, kløe, udslæt og rødmen, hovedpine.


Overdosering: Kontakt lægen eller apoteket hvis der forekommer voldsom udspilen og svære smerter i maven eller udtalt væsketab som følge af opkastning eller diarré.
 

Udlevering: Kan købes i håndkøb på apoteket.
 

Tilskud: Ikke tilskudsberettiget.
 

Pakninger: Gangiden®, Gangiden Neutral®, pulver til oral opløsning 10 breve, 20 breve, 50 breve og 100 breve.
 

Pris: ikke fast pris. Spørg efter de dagsaktuelle priser på apoteket.
 

Læs indlægssedlen i pakningen grundigt før brug.
 

Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresuméer for Gangiden® dateret 14. juli 2022 og Gangiden Neutral® dateret 14. juli 2022.
Produktresuméerne kan vederlagsfrit rekvireres hos:
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00

NR2209268482