It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

 

 

GANGIDEN®

OG

GANGIDEN® NEUTRAL

 

 

 

Køb Gangiden® her >

Køb Gangiden® her >

Køb Gangiden® her >

Hvad er Gangiden® og Gangiden® Neutral®?

  • Nænsom behandling af forstoppelse
  • Letter tømning af tarmen
  • Påvirker ikke tarmens naturlige bevægleser
  • Kan anvendes ved graviditet

Gangiden®/Gangiden® Neutral er et afføringsmiddel (laksativ), som indeholder Macrogol 3350 – et aktivt stof, som blødgør afføringen og gør det lettere at tømme tarmen, så forstoppelsen lindres. Derudover indholder hvert brev elektrolytter, der er med til at opretholde kroppens normale niveau af natrium, kalium og vand, mens du behandles for forstoppelsen.

Forskellen på Gangiden® og Gangiden®  Neutral er smagen.
Gangiden® har appelsinsmag. Gangiden® Neutral har en neutral smag, som kan blandes med juice eller iste, hvis det ønskes. 

Gangiden med glas + Gandiden Neutral

Forstoppelse

Gangiden® og Gangiden® Neutral anvendes til behandling af forstoppelse (især hvis forstoppelsen varer ved i lang tid) hos voksne, unge og ældre. Gangiden® og Gangiden® Neutral anbefales ikke til børn under 12 år.

Hård, indeklemt afføring

Efter ordination fra lægen anvendes det også til behandling af ophobning af hård afføring i tarmen, hvilket kan opstå efter langvarig forstoppelse (dette kaldes for fækalom).

Virkning

Ved forstoppelse er tarmindholdet knoldet og hårdt, og har svært ved at passere gennem tarmen.
Gangiden® og Gangiden® Neutral indeholder Macrogol 3350, som virker ved at binde vand i tarmens indhold og blødgøre det. Derved svulmer det op, og kan bedre stimulere tarmens bevægelser, så indholdet lettere skubbes frem i tarmen, og det bliver nemmere at komme af med. 

Sådan tager du Gangiden® og Gangiden® Neutral

Forstoppelse: Tag 1 brev 1-3 gange dagligt, afhængigt af sværhedsgraden af forstoppelse. Behandlingen varer som regel cirka 2 uger. Hvis du har brug for at tage Gangiden® og Gangiden® Neutral i længere tid, skal du kontakte lægen.

Hård, indeklemt afføring (fækalom): Før du tager starter behandlingen af fækalom, skal du have lægen til at bekræfte, at du lider af denne tilstand. Den daglige dosis er 8 breve om dagen, der alle bør indtages i løbet af en periode på 6 timer.  Behandlingen af hård afføring i tarmen bør normalt ikke vare mere end 3 dage. 

Tilberedning: Åbn brevet og hæld indholdet i et glas. Tilsæt ca. 125 ml (1,25 dl) svarende til ca. et halvt glas vand.  Rør godt rundt, indtil alt pulveret er opløst, og opløsningen er klar eller lettere uklar. Drik opløsningen. Hvis du er i behandling for fækalom, kan du opløse indholdet af alle otte breve i en liter vand.

Nemt - opløsning kan holde sig 24 timer tildækket i køleskabet (2-8 °C).
Hvis du skal have mere end 1 brev om dagen, kan du tilberede et døgns dosis på én gang i en kande, som stilles på køl tildækket. Når kanden er tom ved du at den daglige dosis er indtaget og skal ikke gå og huske på antal indtagede glas. Dette kan sikre en korrekt medicinindtagelse og er ikke mindst tidsbesparende. 

Gangiden® og Gangiden® Neutral kan anvendes under graviditeten og i ammeperioden.

Produktinformation

Gangiden®, Gangiden® Neutral, pulver til oral opløsning

Anvendelse:
Til behandling af kronisk forstoppelse og ophobning af hård afføring i tarmen, hvilket kan opstå efter langvarig forstoppelse (dette kaldes for fækalom) hos voksne, unge, og ældre.

Gangiden®, Gangiden® Neutral indeholder flg. aktive stoffer: Macrogol 3350, natriumchlorid, natriumhydrogencarbonat og kaliumchlorid.

Dosering og indgivelsesmåde: Kronisk forstoppelse: Behandling med Gangiden®, Gangiden® Neutral må normalt ikke overstige 2 uger, men kan om nødvendigt gentages. Voksne, unge og ældre: 1-3 breve daglig fordelt på flere doser afhængigt af individuelt respons. Børn under 12 år: Gangiden®, Gangiden® Neutral bør ikke anvendes til børn under 12 år. Fækalom: Behandling overstiger normalt ikke 3 dage. Voksne, unge og ældre: Daglig dosis er 8 breve, der alle bør indtages i løbet af 6 timer. Børn under 12 år: brug er frarådet. Nedsat hjertefunktion: ved behandling af fækalom bør der ikke tages mere end 2 breve i timen. Nedsat nyrefunktion: Det er ikke nødvendigt at justere dosis ved behandling af forstoppelse eller fækalom. Indgivelse: Brevets indhold opløses i 125 ml vand og drikkes. I forbindelse med brug mod fækalom kan der opløses 8 breve i 1 liter vand.

Kontraindikationer: Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for de aktive indholdsstoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne, ved hul i tarmvæggen, hvis tarmen er blokeret, ved tarmslyng samt ved svære inflammatoriske tarmsygdomme, såsom Chrohns sygdom og colitis ulcerosa og toksisk megacolon.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Gangiden®, Gangiden® Neutral pulver opløst i væske erstatter ikke sædvanligt væskeindtag, og et passende væskeindtag bør opretholdes. Diagnosen fækalom skal bekræftes af en læge inden behandling. Det er muligt, at optagelsen af andre lægemidler kan blive midlertidigt reduceret i forbindelse med brug af Gangiden®, Gangiden® Neutral. Der skal tages hensyn til at Gangiden®, Gangiden® Neutral indeholder kalium og natrium. Tal med din læge eller apotek, hvis du skal tage 3 eller flere breve dagligt i længere tid, især hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lav salt (natrium) indhold.

Citron- og limearomastofferne i Gangiden®, Gangiden® Neutral indeholder 0,8 mg sorbitol (E420) pr. brev.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Der bør ikke tages andre lægemidler gennem munden, i en time før og en time efter indtagelse af Gangiden®, Gangiden® Neutral, da samtidig brug af Gangiden®, Gangiden® Neutral kan nedsætte virkningen af visse former for medicin som f.eks. midler mod epilepsi.

Graviditet og amning: Gangiden®, Gangiden® Neutral kan anvendes under graviditeten og hos kvinder, der ammer.

Bivirkninger: Kontakt straks lægen og stop med at anvende Gangiden®, Gangiden® Neutral ved symptomer, der tyder på forstyrrelser i elektrolyt- eller væskebalancen (fx væskeophobning, åndenød, tiltagende træthed, dehydrering, hjertesvigt). Gener i mave-tarmkanalen er de hyppigste bivirkninger: mavesmerter, diarré, opkastning, kvalme, fordøjelsesbesvær, udspiling af maven, maverumlen, luft i tarmene og ømhed i endetarmsåbningen. Mild diarré går sædvanligvis over efter nedsættelse af dosis. Andre bivirkninger er: allergiske reaktioner inklusiv anafylaktisk reaktion, vejrtrækningsbesvær og hudreaktioner såsom hævelser, nældefeber, kløe, udslæt og rødmen, hovedpine.

Overdosering: Kontakt lægen eller apoteket hvis der forekommer voldsom udspilen og svære smerter i maven eller udtalt væsketab som følge af opkastning eller diarré.

Udlevering: Kan købes i håndkøb på apoteket.

Tilskud: Ikke tilskudsberettiget.

Pakninger: Gangiden®, Gangiden® Neutral, pulver til oral opløsning 10 breve, 20 breve, 50 breve og 100 breve.

Pris: ikke fast pris. Spørg efter de dagsaktuelle priser på apoteket.

Læs indlægssedlen i pakningen grundigt før brug.

Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresuméer for
Gangiden® dateret 22. juni 2021 og Gangiden Neutral® dateret 22. juni 2021.

Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres hos:
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00

NR2107054165