It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

 

 

LEVODONNA

 

 

 

Køb Levodonna© her >

Køb Levodonna© her >

Køb Levodonna© her >

Levodonna® – nødprævention (fortrydelsespille)

Levodonna® er et nødpræventionsmiddel (også kaldet fortrydelsespille), som du kan anvende inden for 72 timer (3 dage), efter at du har haft et ubeskyttet samleje, eller efter at din sædvanlige præventionsmetode har svigtet, eksempelvis fordi kondomet gik i stykker, gled af eller blev anvendt forkert, eller fordi dit pessar eller din spiral blev forskubbet, gik i stykker eller blev taget ud for tidligt, eller fordi samlejet ikke blev afbrudt i tide.

Tag tabletten så hurtigt som muligt med et glas vand, helst inden for 12 timer og ikke senere end 72 efter du har haft ubeskyttet sex. Levodonna® kan tages på ethvert tidspunkt i din menstruationscyklus, forudsat at du ikke allerede er gravid, eller har mistanke om, at du er gravid.


Præventionsmetoder

Levodonna® er kun beregnet til nødprævention og bør ikke erstatte en regelmæssig præventionsmetode. 
Du kan drøfte egnede præventionsmetoder med lægen.

Her er nogle eksempler:

Hormonelle metoder

Disse metoder indeholder hormoner (østrogener og progestiner), der minder meget om de hormoner, som kroppen selv danner. De virker primært ved at forhindre æggene i at løsne sig fra æggestokkene (ægløsning) og fås i mange forskellige former, blandt andet som p-piller, p-plastre og vaginalring.

Barrieremetoder

Barrieremetoder er fysiske eller kemiske barrierer, som forhindrer sæden i at trænge igennem kvindens livmoderhals til livmoderen og æggelederen og befrugte ægget. De omfatter mekaniske barrierer, såsom kondom og femidom, og kemiske barrierer, såsom pessar med sæddræbende virkning. Kondomer giver den bedste beskyttelse mod seksuelt overførte sygdomme, herunder HIV.

Spiral (livmoderindlæg)

Spiraler er små anordninger, der indeholder enten kobber eller levonorgestrel, og som sættes op i livmoderen af en læge. De virker primært ved at fremkalde en kemisk forandring, som beskadiger sædcellerne og ægget, før de møder hinanden, eller ved at hæmme væksten af livmoderslimhinden.

Få svar på nogle af dine spørgsmål om hvordan du anvender Levodonna©

Hvornår kan jeg bruge Levodonna® som nødprævention?

Levodonna® kan anvendes som nødprævention op til 72 timer efter ubeskyttet samleje eller svigt af præventionsmetode.

Hvor mange piller skal jeg tage?

Du skal tage1 tablet. (Se også afsnittet om brug af Levodonna sammen med anden medicin.)

Hvor lang tid har jeg til at tage Levodonna® nødprævention efter samlejet?

Har jeg stadig risiko for at blive gravid, selvom jeg har taget nødprævention?

Hvis du har haft ubeskyttet samleje mere end 72timer tidligere i nuværende menstruationscyklus,kan befrugtning allerede have fundet sted. Hvis dette er tilfældet vil behandlingen efter andet samleje i samme cyklus derfor være uvirksom.
Når du har brugt nødprævention, anbefales det, at du anvender en lokal præventionsmetode (f.eks. kondom eller pessar) indtil næste menstruation.
Brug af nødprævention udelukker ikke fortsat brug af din regelmæssige hormonelle prævention.
Nødprævention bør ikke anvendes gentagne gange i samme menstruationscyklus, da det kan forstyrre din cyklus.

Hvornår kan jeg forvente at få menstruation efter at have taget Levodonna® nødprævention?

Din menstruation vil som regel være normal og indtræde på den forventede dato efter brug af nødprævention. Hvis din menstruation er mere end 5 dage forsinket, eller hvis du får unormal blødning på den forventede menstruationsdag, eller hvis du af andre årsager har mistanke om, at du er gravid, skal du have udelukket graviditet.

Hvad nu hvis jeg kaster op, efter at jeg har taget nødprævention?

Hvis du kaster op inden for tre timer, efter at du har taget tabletten, skal du omgående tage en tablet mere.

Hvilke bivirkninger er der ved Levodonna® nødprævention?

De hyppigst indberettede bivirkninger ved Levodonna® nødprævention er: Svimmelhed, hovedpine, kvalme, nedre mavesmerter, brystømhed, uregelmæssig menstruation, blødning og træthed.
Brug af Levodonna® nødprævention frarådes hvis du har en sygdom i tyndtarmen (såsom Crohns sygdom), har alvorlige leverproblemer, tidligere har haft graviditet udenfor livmoderen eller har haft betændelse i æggelederne.

Kan Levodonna nødprævention forårsage medfødte misdannelser?

Hvis du er gravid, vil Levodonna® ikke afbryde graviditeten, og der er ingen tegn på, at det vil forårsage forsterskader under den videre graviditet.

Kan jeg bruge Levodonna® nødprævention, hvis jeg ammer?

Levonorgestrel udskilles i modermælken. For at udsætte barnet for så lidt levonorgestrel som muligt, kan du tage tabletten umiddelbart efter, at du har ammet, og undgå at amme i 8 timer efter indtagelse af tabletten.

Vil nødpræventionen være mindre effektiv, hvis jeg tager anden medicin?

Nogle typer medicin kan forhindre, at Levodonna® virker effektivt. Hvis du har taget et eller flere af nedenstående lægemidler inden for de seneste 4 uger, kan Levodonna® være mindre egnet til dig. Din læge vil muligvis ordinere en anden type (ikke-hormonel) nødprævention, dvs. en kobberspiral.Hvis dette ikke er en mulighed for dig, eller hvis du ikke omgående kan tage til lægen, kan du tage en dobbeltdosis af Levodonna® (dvs. tage 2 tabletter på én gang):

  • barbiturater og anden medicin til behandling af epilepsi (f.eks. primidon, phenytoin og carbamazepin)
  • medicin til behandling af tuberkulose (f.eks. rifampicin, rifabutin)
  • medicin til behandling af hiv infektion(ritonavir, efavirenz)
  • medicin til behandling af svampeinfektioner (griseofulvin)
  • naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum perforatum) 

Levodonna® kan også påvirke virknigen af lægemidlet ciclosporin (undertrykker immunsystemet).

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du har brug for rådgivning om den korrekte dosis.

PRODUKTINFORMATION
Levodonna® 1,5 mg tabletter

Anvendelse: Nødprævention til indtagelse senest 72 timer efter ubeskyttet samleje eller efter
svigt af en præventionsmetode.

Dosering og indgivelsesmåde: Der tages en tablet så hurtigt som muligt, helst i løbet af
12 timer og senest 72 timer efter ubeskyttet samleje. I tilfælde af opkastning inden for tre timer
efter indtagelse af tabletten, skal der omgående tages en ny tablet. Kvinder, som har taget enzym-inducerende lægemidler (se afsnittet ”Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion”) inden for de seneste 4 uger, og som har behov for nødprævention, rådes til at anvende ikke-hormonel nødprævention, dvs. kobberspiral. Kvinder, som ikke kan eller vil anvende kobberspiral, kan tage en dobbeltdosis levonorgestrel (dvs. 2 tabletter på én gang). Levodonna® kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af en menstruationscyklus, medmindre menstruationen
er forsinket. Efter brug af nødprævention anbefales det at anvende en barrieremetode (f.eks.
kondom, spermicide, spiral eller pessar), indtil den næste menstruation starter. Hvis du allerede bruger almindelig prævention, som f.eks. p-piller, kan du fortsætte med at tage dem som du plejer. Levodonna® er ikke beregnet til brug inden den første menstruation (menarche).

Kontraindikationer: Overfølsomhed over for levonorgestrel eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Nødprævention er beregnet til
lejlighedsvis brug. Det bør under ingen omstændigheder erstatte en almindelig præventionsmetode.
Nødprævention forebygger ikke graviditet i alle tilfælde. Hvis der er usikkerhed
omkring tidspunktet for ubeskyttet samleje, eller hvis du har haft ubeskyttet samleje mere end
72 timer tidligere i samme menstruationscyklus, kan befrugtning have fundet sted. Behandling
med Levodonna® efter andet samleje kan derfor være uden graviditetsforebyggende effekt. Hvis
menstruationen er forsinket med mere end 5 dage, eller hvis du får unormal blødning på den
forventede menstruationsdag, eller hvis der er mistanke om graviditet af en hvilken som helst
anden årsag, skal graviditet udelukkes.
Du frarådes at bruge Levodonna, hvis du er har en sygdom i tyndtarmen (såsom Crohns sygdom), der hæmmer optagelsen af lægemidlet, har alvorlige leverproblemer, tidligere har haft en graviditet uden for livmoderen (ektopisk graviditet) eller tidligere har haft betændelse i æggelederne (salpingitis).
Levodonna® indeholder lactose - kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har
oplyst dig om, at du ikke kan tåle visse sukkerarter.


Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Enzym-inducerende lægemidler, der kan reducerer virkningen af Levodonna er barbiturater og andre lægemidler til behandling af epilepsi (f.eks. primidon, phenytion og carbamazepin), lægemidler til behandling af tuberkulose (f.eks. rifampicin, rifabutin), lægemidler til behandling af hiv (ritonavir, efavirenz), lægemidler til behandling af svampeinfektioner (griseofulvin), naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum perforatum). Levodonna kan påvirke virkningen af lægemidlet ciclosporin (undetrykker immunsystemet)

Graviditet og amning: Graviditet: Levodonna® bør ikke bruges af gravide kvinder. Det vil
ikke afbryde en graviditet. Amning: Levonorgestrel udskilles i modermælk. Risikoen for denne
påvirkning kan reduceres, hvis du tager tabletten umiddelbart efter amning og undgår amning i mindst 8 timer efter indtagelse af Levodonna®.

Bivirkninger: Den hyppigst indberettede bivirkning er kvalme. Meget almindelige bivirkninger er hovedpine, smerter i den nedredel af maven, blødning, der ikke relaterer til mestruation og træthed. Svimmelhed, diarré og opkastning, uregelmæssig mestruation og brystømhed kan også forekomme.


Udlevering: Fås i håndkøb på apoteket.
Pakninger: Levodonna® 1,5 mg tablet.
Pris: Se den aktuelle pris på www.medicinpriser.dk eller spørg på apoteket.
Læs vejledningen i pakningen grundigt før brug.

Produktinformationen er forkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresumé
dateret 15. oktober 2019. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver:

Sandoz A/S, Edvard Thomsensvej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00