It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

 

 

DESLORATADINE SANDOZ

 

 

 

Køb Desloratadine Sandoz® her>

Køb Desloratadine Sandoz® her>

Køb Desloratadine Sandoz® her>

Køb Desloratadine Sandoz® her>

Hvad er Desloratadine Sandoz®

Desloratadine Sandoz® er et ikke-sløvende antihistamin, som indeholder desloratadin. Det lindrer symptomer ved høfeber og allergisk snue, som f.eks. nysen, løbende eller kløende næse eller kløe i ganen. Ved behandling af nældefeber lindrer det symptomer, som kløe og kløende udslæt. Virkningen indtræder efter ca. 30 min og varer et helt døgn. Desloratadine Sandoz® hjælper dig med at genoptage dine normale daglige aktiviteter og søvn.

Desloratadine Sandoz® til hele familien

  • Desloratadine Sandoz® tabletter
    kan anvendes af voksne og unge over 12 år

  •  Desloratadine Sandoz® oral opløsning
    kan anvendes af voksne og børn over 1 år
Desloratadine Sandoz

Produkt information

Desloratadine Sandoz® 5 mg, filmovertrukne tabletter
Desloratadine Sandoz® 0,5 mg/ml, oral opløsning


Desloratadine Sandoz® indeholder desloratadin, som er et antihistamin. Det er et anti-allergisk lægemiddel, som ikke gør dig døsig. Det hjælper med at regulere din allergiske reaktion og dens symptomer.


Anvendelsesområde: Filmovertrukne tabletter: Voksne og unge i alderen 12 år og derover. Oral opløsning: Voksne, unge og børn i alderen 1 år og derover. Lindrer symptomer forbundet med allergisk snue (inflammation af næsepassager forårsaget af allergi, for eksempel høfeber eller støvmideallergi). Symptomerne indbefatter nysen, løbende eller kløende næse, kløe i ganen og kløende, røde eller løbende øjne. Lindrer symptomerne i forbindelse med nældefeber (en hudlidelse forårsaget af allergi). Symptomerne indbefatter kløe og kløende udslæt.
Lindring af disse symptomer varer en hel dag og hjælper dig med at genoptage dine normale daglige aktiviteter og søvn.


Dosering og indgivelsesmåde: Filmovertrukne tabletter: Voksne og unge (i alderen 12 år og derover): 1 tablet 1 gang dagligt. Tabletten sluges hel med vand. Administration: Oral anvendelse. Dosis kan tages med eller uden mad. Oral opløsning: Børn i alderen 1 til 5 år: 2,5 ml (½ skefuld à 5 ml) 1 gang dagligt. Børn i alderen 6 til 11 år: 5 ml (en skefuld à 5 ml) 1 gang dagligt. Voksne og unge (i alderen 12 år og derover): 10 ml (to skefulde à 5 ml) 1 gang dagligt. Synk dosen af oral opløsning og drik herefter noget vand. Desloratadine Sandoz® kan indgives med en måleske med markeringer for doser på 2,5 ml og 5 ml eller en 5 ml sprøjte til oral anvendelse. Administration: Oral anvendelse. Dosis kan tages med eller uden mad.
Ved sæsonbetinget allergi kan behandlingen afbrydes efter symptomerne er ophørt og genoptages efter deres tilbagevenden. Ved vedvarende allergi (over 4 uger) kan Desloratadine Sandoz® anvendes uden afbrydelser.


Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne eller loratadin.


Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen:
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Desloratadine Sandoz®

  • hvis du tidligere har haft krampeanfald eller nogen i familien har haft det.
  • hvis du har dårlig nyrefunktion.

Udvis forsigtighed, hvis du tager Desloratadine Sandoz® sammen med alkohol.


Oral opløsning: Giv ikke dette lægemiddel til børn under 1 år. Desloratadine Sandoz® oral opløsning indeholder sorbitol. Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse sukkerarter, eller er blevet diagnosticeret med arvelig fructoseintolerans (HFI), kontakt da lægen, inden dette lægemiddel anvendes.


Graviditet og amning: Desloratadine Sandoz® frarådes ved graviditet og amning. Spørg lægen til råds.


Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Ved den anbefalede dosis forventes dette lægemiddel ikke at påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Selvom de fleste mennesker ikke oplever døsighed, frarådes det at beskæftige sig med aktiviteter, der kræver mental årvågenhed, for eksempel at køre bil og betjene maskiner indtil din reaktion på dette lægemiddel er etableret.


Bivirkninger: Almindelige bivirkninger er hovedpine, mundtørhed og træthed. Desloratadine Sandoz® oral opløsning: Hos børn under 2 år er de hyppigste bivirkninger diarré, feber og søvnbesvær


Udlevering: Kan købes på apoteket uden recept.


Pakninger: Desloratadine Sandoz® 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 stk., 30 stk. og 100 stk. Desloratadine Sandoz® 0,5 mg/ml, oral opløsning, 120 ml.


Priser: Spørg efter den dagsaktuelle pris på apoteket.


Læs vejledningen i pakningen grundigt inden brug.


Produktinformationen er afkortet og omskrevet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresumé for Desloratadine Sandoz® tabletter dateret 7. januar 2021 og for Desloratadine Sandoz® oral opløsning dateret 7. januar 2021.
Fuldt produktresumé kan rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver:
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, tlf.: 63 95 10 00, www.sandoz.dk.